Logo ODD fest 2018

Informatie

Algemene Voorwaarden

“Stichting ODDfest”

 1. Het betreden van het feest-/parkeerterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 2. Parkeren dient te geschieden op het aangegeven terrein.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers of zoekgeraakte eigendommen.
 4. Schade toegebracht aan eigendommen van stichting “ODDFest” of ditrecte omgeving zullen worden verhaald op degene die hiervoor aansprakelijk is.
 5. de organisatie behoudt zicht het recht voor om iemand de toegang tot het evenement te ontzeggen of te weigeren, zonder opgave van reden. 
 6. Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren.
 7. Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke manier dan ook in gevaar te brengen.
 8. het is verboden om glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het feestterrein.
 9. Roken is in de zalen niet toegestaan.
 10. Conform de wettelijke regels wordt er aan personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank verstrekt.
 11. Consumptiemunten kunnen alléén tijdens het evenement worden ingewisseld.
 12. Overtredingen kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het evenement.
 13. Bij directe ontzegging van de toegang tot “ODDfest” mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld.
 14. Ontzegging van toegang kan ook gevolgen hebben voor komende evenementen.
 15. Wij behouden ons het recht voor om deze regels te veranderen/aan te passen, dit zal bekend worden gemaakt op de website www. oddfest.nl en tijdens het evenement.
 16. Wanneer er een situatie onstaat die niet gedekt wordt door bovenstaande regels, besluit de organisatie wat er gebeurt.